ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคง
ด้วยความไว้วางใจจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้ เราขอขอบคุณทุกความไว้ใจ ที่ให้เราเป็นส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เสมอมา เตรียมพบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆอีกมากมายจาก TWE ฉลองครบรอบ 30 ปี ก้าวต่อไปยิ่งใหญ่กว่าเดิม
Study Aboard
เลือกโรงเรียนที่ใช่ เมืองที่ชอบ กับงบประมาณที่ลงตัว มั่นใจได้กับประสบการณ์กว่า 30 ปีในการให้แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
Summer Program
In UK , Canada, USA, New Zealand & Australia
Academic Year Program in the UK
ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตนักเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร
Career Development Program
เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์ฝึกงาน+เรียนภาษาในต่างประเทศ Work and Study in USA, UK, Canada

TWE News Flash

Country Info

Canada

ทำไมถึงเลือกประเทศแคนาดา เนื่องจากแคนาดาได้รับการจัดอันดับจากสหประชาชาติ ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่และประชากรมีคุณภาพชีวิตดี เป็นอันดับหนึ่งในสิบของโลก ดังนั้นประเทศแคนาดาจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาและนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง มาก นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศที่สวยงามของคาบสมุทรชายฝั่งตะวันตก ภูมิอากาศที่อุ่นสบาย ธรรมชาติอันงดงาม และโอกาสที่ดีเลิศทางการศึกษา กับราคาที่ย่อมเยาก็เป็นแรงจูงใจที่ดีอีกประการหนึ่งเช่นกัน

 

เมืองที่แนะนำ ไปศึกษาต่อ

Vancouver
Toronto
Victoria
 • กุญแจสำคัญในการศึกษาต่อต่างประเทศ คือ การเรียนภาษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาในท้องถิ่นที่พูดภาษานั้นๆ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลเร็ว มีความมั่นใจ ทั้งการพูดและการเขียน
  TWE แนะนำหลักสูตรหลากหลายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพสูง โดยสถาบันภาษาที่ TWE เป็นตัวแทนนั้นล้วนมีชื่อเสียง อีกทั้งตั้งอยู่ในเมืองที่น่าอยู่ และปลอดภัย
 • สถาบันภาษาส่วนมากจะเปิดรอบปีค่ะ ส่วนมากจะเปิดทุกวันจันทร์ หรือ ต้นเดือน ผู้สนใจสามารถติดต่อ TWE เพื่อเลือกสถาบัน วางแผนการเรียน พิจารณางบประมาณ และวันเวลาไป/กลับ เป็นต้น
 • ตัวอย่างสถาบันภาษาบางส่วนของเรา

Language School

สถาบันภาษา

Langauge School

Language Schools (สถาบันภาษา) ตัวอย่างเพียงบางสถาบันตามรายชื่อด้านล่าง

Colleges Universities

UK College/University

โดยทั่วไปภาคการศึกษาในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

ภาค

เดือนที่เปิดเรียน

ภาคต้น (Autumn term)
ภาคปลาย (Summer term)
ภาคกลาง (Spring term)
กลางเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer term)
ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยส่วนมากจะเปิดรับนักศึกษาช่วงเดือนกันยายน
การศึกษาระดับปริญญาตรี จะใช้เวลาการศึกษาทั้งหมด 3 ปี แต่นักเรียนไทยส่วนมากต้องลงหลักสูตรปูพื้นฐานทางด้านภาษาและวิชาการก่อน ซึ่งเรียกว่า Foundation Course รวมระยะเวลา 4 ปีการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยส่วนมากจะเป็นหลักสูตร 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนบางคนที่คะแนนทางภาษาไม่ถึงเกณฑ์ หรือ ต้องการปูพื้นฐานสาขาวิชาที่ที่เรียนต่างกันมา ควรลงหลักสูตร Pre-Master หรือ Graduate Diploma เพิ่มเติม

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาที่สหราชอาณาจักรแล้ว สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก 2 ปี

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี (Undergraduate) รวมทั้งระดับที่สูงขึ้น (Postgraduate) TWE ได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจและมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าที่ ครอบคลุมทุกสาขาและความสนใจ โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาควรมีการวางแผนการศึกษาอย่างน้อย 6 – 12 เดือน เพื่อเตรียมตัวให้ตรงกับคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย /วิทยาลัยกำหนด และเวลาในการดำเนินการสมัครเรียน

TWE ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้คะ

คะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์จะทำอย่างไร ถึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้

โปรแกรมการศึกษาต่อ Pathway เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี และโทในประเทศอังกฤษ ในกรณีคะแนน GPA และ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์จะทำอย่างไร ถึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้ หรือเรียนต่อต่างสาขาวิชา สามารถลงเรียนหลักสูตรต่างๆกับสถาบันเช่น Kaplan , INTO ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร โดยนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรนั้นๆตามเงื่อนไขจะได้รับ
การรับประกันการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง

หลักสูตรสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ทันที

1. Foundation Program หลักสูตร 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) สำหรับผู้จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะได้รับประกันการเข้าศึกษาต่อปีที่1 ทันที ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างเรียน
2. Diploma Program หลักสูตรนี้เทียบเท่าหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีคะแนน GPA ม.6 ดี หรือ จบชั้นปีที่ 1 จากเมืองไทยมาแล้ว จะสามารถลงเรียนหลักสูตร Diploma เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามเงื่อนไข จะสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีได้ทันที

หลักสูตรสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ทันที

1. Graduate Diploma Program หลักสูตรระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร โดยนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทปีที่ 1 ทันที

นักเรียนสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร foundation,Diploma และ Graduate Diploma ได้ในมหาวิทยาลัยด้านล่าง (กรุณาคลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายละเอียดมหาวิทยาลัย และปริญญาที่ได้รับ)

นอกจากนี้ TWE ยังให้บริการการสมัคร และแนะแนวมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้คือ

High School

Canada High School

 

 

เป็นโอกาสดีที่จะวางรากฐานภาษาสำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อฝึกฝนด้านการปรับตัว เสริมสร้างระเบียบวินัย และขยายโลกทัศน์ เพื่อเตรียมตัวให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป TWE เป็นตัวแทนช่วยเลือกสรรโรงเรียนมัธยมระดับแนวหน้า ที่ได้มาตรฐานทั้งแบบประจำ/ไป- กลับ รวมทั้งของรัฐบาลและเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ TWE เป็นตัวแทน

delta

Delta School
DistrictYour Gate way to Canadian Education

Delta School District เป็นกลุ่มโรงเรียนจำนวน 31 แห่ง ประกอบไปด้วย elementary school 24 แห่ง และ Secondary School 7 แห่ง กระจายอยู่ไม่ห่างกันในประเทศแคนาดา มีนักเรียนทั้งชาวแคนาดา และนักเรียนนานาชาติกว่า 16,000 คน

นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี พร้อมมีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้จากสถิติจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก Delta School District จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ทั้งมหาวิทยาลัยภายใน และภายนอกประเทศแคนาดา

4 Schools from 31 Delta School District

  

{highslide}images/canada/buschool[1].jpg{/highslide} {highslide}images/canada/Delta2.jpg{/highslide}
{highslide}images/canada/Pinewood-327[1].jpg{/highslide} {highslide}images/canada/Seaquam.jpg{/highslide}

Visit School Website at: www.deltasd.bc.ca

สนใจเข้าเรียนที่ Delta School District หรือ โรงเรียนอื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TWE คะ

นอกจากนี้ยังมีสถาบันภาษาที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ในหลายเมือง น้องๆ สนใจเรียนที่ไหน หลักสูตรใด อย่าลังเลที่จะโทรมาสอบถามได้ที่ TWE เบอร์ 02 -2552237 -8

Study and Work/ Internship

Greystone college co-op programs

โปรแกรมเรียน + ทำงาน โดยสถาบันชั้นนำของแคนาดา มุ่งฝึกวิชาชีพควบคู่ไปกับการเก็บประสบการณ์การทำงานจริง

Work & Study Canada เรียนและทำงาน แบบได้รับค่าจ้าง ( Co-op Programme) และ แบบทำงานอาสาสมัคร (Volunteer Programme)

GreyStone College เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาเป็นโรงเรียนในเครือของ ILSC เปิดสอนระดับ Diploma และ Certificate ทางด้าน Business, Hospitality และ TESOL นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Diploma จาก Greystone College สามารถเสริมประสบการณ์ด้วยการ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 รูปแบบคือ

 1. การทำงานแบบได้รับค่าจ้าง ( Co-op Programme) เป็นงานภาคส่วนการบริการ การโรงแรม ร้านอาหาร
 2. การทำงานอาสาสมัครไม่ได้รับค่าจ้าง (Volunteer Programme) สามารถเลือกสมัครงานที่ตนเองสนใจ ในธุรกิจที่ตนเองต้องการเก็บประสบการณ์การทำงานเพื่อต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพ ผ่านทางJob Center ของ Greystone College

รายละเอียดโครงการ

 1. นักเรียน Greystone College สามารถทำงาน part-time ในช่วงเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 2. โปรแกรม co-op ของ Greystone College มุ่งเน้นที่การเตรียมตัวก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน โดยจะมีการเรียนในห้องเรียนทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมทางภาษา พร้อมทั้งมีการสรุปการเรียนรู้หลังการฝึกงาน โดยการกลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นช่วงฝึกงาน ตารางเรียนจะมีลักษณะดังนี้คือ: เรียน 24 สัปดาห์ + ทำงาน 24 สัปดาห์ + เรียน 2 สัปดาห์
 3. นักเรียนที่ต้องการสมัคร Co-op Greystone College จะต้องมีระดับภาษาตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยจะเริ่มรับนักเรียนที่มีภาษาตั้งแต่ B4 เป็นต้นไปหากนักเรียนยังมีระดับภาษาไม่ถึงเกณฑ์สามารถลงเรียนภาษาที่ ILSC เพื่อไต่ระดับก่อนในช่วงแรก นักเรียนสามารถขอทำ online test ก่อนสมัคร โดยติดต่อขอรายละเอียดได้จาก TWE ค่ะ
 4. สำหรับโปรแกรม co-op ในช่วงฝึกงานนักเรียนจะมี 2 ทางเลือก คือ หางานเอง หรือ ให้ Greystone College จัดหางานให้ โดยเป็นงานแบบได้ค่าตอบแทนสามารถดูรายละเอียดของ JOB AREAS ได้จากเจ้าหน้าที่ TWE
 5. สำหรับนักเรียนที่อยากทำงานแบบ Volunteer Work Experience หรือ งานที่ใช้ skill job ต่างๆที่ตรงกับสายงานของตนเอง หรืออยากฝึกงานในธุรกิจที่ตนเองสนใจแต่ไม่ได้ค่าตอบแทน Greystone college สามารถสมัครโปรแกรม Advanced Diploma in Business Administration with VWE ซึ่งนักเรียนจะได้เรียน 40 สัปดาห์ + ทำงานแบบไม่มีค่าตอบแทน 12 สัปดาห์ (โปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องให้โรงเรียนจัดหางานให้เท่านั้น มีค่าบริการ $825)
 6. นักเรียนที่ลงเรียน Greystone College โปรแกรมที่มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 24 สัปดาห์ จะเสียค่าเรียนเท่ากับค่าเรียนภาษา ILSC Canada Full-Time Intensive หรือ นักเรียนที่ลงเรียนภาษาโปรแกรม Full-Time Intensive ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ สามารถโอนย้ายเวลาเรียนที่มีไปเรียนที่ Greystone College ได้โดยไม่เสียค่าเรียนเพิ่ม จ่ายเพิ่มแต่ค่า Text Book ทั้งนี้จะต้องมีระดับภาษาถึงเกณฑ์ที่ Greystone College กำหนด

LANGUAGE ENTRY LEVELS AT GREYSTONE COLLEGE

Language Level

Tourism Programs

Business Programs

B4 – I1 Diploma in Customer Service Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial) Diploma in Office Administration Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial)
I2 – I4 Tourism and Hospitality Co-op Diploma 74 weeks (36 wks studies + 36 wks co-op + 2 wks tutorial) Diploma in Administration in Business Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial)
A1+ - Diploma in International Business Management Co-op 50 weeks (24 wks studies + 24 wks co-op + 2 wks tutorial)
A1+ - Diploma in Business Administration with VWE 52 weeks (40 wks studies + 12 wks unpaid work experience)

Hot Promotion!

ILAC

โปรโมชั่นสุดพิเศษเรียนภาษาส่งท้ายปี @ Canada

ILAC International Language Academy of Canada

เรียนภาษาในแคนาดา เริ่มต้นเพียง 30,000 ต่อเดือน

เรียนกับ ILAC Voted #1 English Language School in Canada สถาบันที่ได้รับการยอมรับและมีนักเรียนพึงพอใจในคุณภาพการเรียนการสอนเป็นอันดับ 1 ของแคนาดา เดินทางสะดวก อุปกรณ์การสอนและห้องเรียนทันสมัย คุณครูสอนด้วยความใส่ใจ สนุก เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

ต่อที่ 1  ลด20% ทุกคอร์สเมื่อลงเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มต้นเพียง 29,000 บาทต่อเดือน (268 CAD x 4 สัปดาห์ x อัตราแลกเปลี่ยน 27 บาท/CAD)

ต่อที่ 2 ฟรี ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

โปรโมชั่นพิเศษเมื่อสมัครผ่าน TWE เท่านั้น โดยสมัครได้ตั้งแต่ November 01 – December 31, 2015

สนใจติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือโทร 02-255-2237

 

onlineap2

 

Find us on Facebook

Testimonials

1 ในครูจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจาก (Nonthaburi Provincial Administration Organization) (Chula Unisearch)
would like to sincerely thank you for the opportunity that you gave me,I am very honored that I have been part of the few selected English teacher that was given the chance to see and visit England

ครูสายพิน เหมือนพิมทอง

5

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจิตรลดา
Thank you very much for giving me a chance to study English at Inguinal in Victoria, Canad. It was the great time in my life to lean how to teach English by using English in TESL Course.

ครูคณัสนันท์ ผ่องพันธ์งาม

5

เรียน Intensive English และ Cultural English ณ.สถาบัน University of Victoria ประเทศ Canada ระยะเวลา 16 สัปดาห์
เรื่องบ้าน พักอยู่กับคุณย่าเกล สบายดีคะ มีโต๊ะทำงาน ของใช้ตู้เตียง ครบคะ ห้องน้ำรวม อยู่กับรูมเมท 3 คน เรื่องเรียน เพื่อนร่วมชั้น 16 คน ไม่ยากมากนัก มีกิจกรรมทุกศุกร์ ไม่ได้มีปัญหาไร ทุกอย่างโอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับ Contact point นะคะ

น้องบุ้ง - พัณณ์ภัสร์ หิรัญศุภโชติ

4

 
onlineap2
Twe Alumni
Twe Gallery

TWE NEWS

news

 

2558

มอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  เปรียญ 1-9 แก่พระภิกษุและสามเณรจำนวน 50 รูป ณ.วัดเสมียรนารี พระอารามหลวง


เม.ย. 2557

ตัวแทนบริษัท TWE และสถาบัน Vancouver English Center มอบทุนการศึกษาหลักสูตร Intensive English ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้แก่คุณครู ณัฐฐา เจริญธนากิต โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ


เม.ย. 2556

 • มอบทุนเรียน TESOL เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ณ สถาบัน Inlingua Victoria College of Languages เมือง Victoria ประเทศแคนาดา ให้แก่ คุณครู คณัสนันท์ ผ่องพันธ์งาม โรงเรียนจิตรลดา
 • ตัวแทนบริษัท TWE มอบทุนการศึกษาให้แก่ราชินีมูลนิธิ โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ

ก.ค. 2555

ตัวแทนบริษัท TWE มอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 32 รูป เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาในส่วนของนักธรรมและบาลีของสำนักเรียน ณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ


เม.ย. 2555

ตัวแทนบริษัท TWEมอบ คอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง สื่อการสอน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ แก่ครูสิทธิศักดิ์ ผดุงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสจำนวน 56 คน


มิ.ย 2554

หนังสือ Jobs DB สัมภาษณ์คุณเกตุมณี นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศ ฉบับเดือน ก.ค. 2554


มี.ค 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงานปิดภาคการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา ในงานนี้ตัวแทนบริษัท TWE ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แก่ ครูคุณีนันท์ อังกูรทัศนียรัตน์ จำนวน 1 ทุนการศึกษา

 

Statistics

Go to top