เตรียมพบกับรูปแบบใหม่ของ TWE One Stop Service ออฟฟิศใหม่ ที่ชั้น 18 อาคารวิทยกิตติ์(ตึกศูนย์หนังสือจุฬา) สยามสแควร์ เร็วๆนี้