เรียนภาษาที่ New Zealand วันนี้ สามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฏหมาย สูงสุดถึง 20 ชม./สัปดาห์ ได้ทั้งภาษาได้ทั้งประสบการณ์การทำงาน สอบถามได้โปรโมชั่นใหม่ๆ ได้ที่ TWE Certified New Zealand Specialist Agent