TWE ร่วมกับ Awakening Day Institute นำโดย ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ และ อาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวให้กับหน่อยงานการศึกษาที่สนใจ

394622 365651936840782 678949361 n531486 365651903507452 1125356977 n

ค่าย Designing Your Dream

TWE ร่วมกับ Awakening Day Institute นำโดย ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ และ อาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวให้กับหน่อยงานการศึกษาที่สนใจ

Designing Your Future เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนกับความถนัดและความต้องการของตนเองในการศึกษาต่อมากขึ้น พร้อมสำรวจข้อมูลการเรียนต่อก่อนตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชิวิต(Life Skill) อันเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับเยาวชนทุกคน


Designing Your Future Road Map

(จากแนวทาง Career Counseling for Students)

 

carreer-planing

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการอบรม

นักเรียนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเลือกแผนการเรียนหรือแผนการศึกษาต่อ นั่นคือ ช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 3 -6

 

เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

  • สำรวจตนเอง เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของตน ความถนัด ทักษะ และความต้องการของตนเองที่จะนำไปสู่การเลือกอาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพและการให้คุณค่าของตนเอง
  • เรียนรู้ถึงสาขาอาชีพใหม่ๆ ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับอาเซียน
  • ตัดสินใจได้เหมาะสม : เห็นความสำคัญของการศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
  • ฝึกการตั้งเป้าหมาย : เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับตน

 

ทีมวิทยากรและผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์

  • จบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดมาเกือบ 20 ปี อดีตรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ผสานเข้ากับวิสัยทัศน์แบบผู้บริหาร ทำให้ก่อเกิดเป็นการช่วยให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในการเรียนต่อและการทำงานได้อย่างมั่นใจ

 

อาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์

  • อาจารย์สหรัฐจบปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ่วงด้วย certificated จากประเทศเยอรมันถึง 2 หลักสูตร อาจารย์สหรัฐถือเป็นหนึ่งในวิทยากรมือทองของประเทศ ด้วยหลักสูตรเทรนนิ่งที่โดนใจ สนุก และเหมาะกับทุกช่วงวัย อาจารย์สหรัฐทำงานหลากหลายด้านทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาถึง 95% และยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น ฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเอง การสร้างทีมงานในองค์กร มีผลงานหนังสือระดับ best sellerในเครืออมรินทร์หลายเล่ม
  • ด้วยประสบการณ์เทรนนิ่งทั้งในสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียนสตรีวิทย์ 2 กรุงเทพฯ,โรงเรียนเรยีนาเชลี เชียงใหม่,สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์สหรัฐได้ออกแบบการอบรมเพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถวางแผนชีวิตและการเรียน เพื่อนำไปสู่อนาคตที่มีความสุขและมั่นคง สามารถชมผลงานของอาจารย์ได้ที่ Facebook : Awakening Days Institute หรือ www.awakeningdays.com/

 

อาจารย์กชวร จุ๋ยมณี

  • ว่าที่ ดร. จาก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) จาก NIDA อาจารย์จบการศึกษาปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีจากรั้วเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์กชวรมีประสบการณ์การทำงานด้านที่ปรึกษาและการฝึกอบรมให้กับบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงต้นปี 2557 ที่ผ่านมาอาจารย์ยังได้รับเชิญให้นำเสนองานวิจัยต่าง ณ Napier University, Edinburgh, Scotland และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.