ILAC Study and Work Program in Canada


เรียน + ทำงานเก็บเงิน กว่า 460,000 ต่อปี + วุฒิอนุปริญญา สมัครวันนี้ได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 160,000 โครงการ 1 ปี ชำระเพียง 224,000 บาท

 

ข้อเสนอที่ดีที่สุดในรอบปี

สมัครวันนี้ได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 160,000

โครงการ 1 ปี ชำระเพียง 224,000 บาท

ฝึกงานใน Toronto,Canada ได้ทั้งประสบการณ์ ได้ทั้งรายได้

“Behind every successful company is great customer service”

ILAC International Language Academy of Canada เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรี และต้องการหาโอกาสการฝึกงานในแคนาดา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการ ILAC School of Service ExcellenceProgram ซึ่งเป็นโครงการ Study and Work in Canada เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำงานจริงๆ และทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรียนได้ว่าได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งรายได้ระหว่างเรียนเลยทีเดียว

 

ทำไมโครงการนี้จึงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบแล้ว

 • มีรายได้ระหว่างเรียน เพราะสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย โดยในช่วงเรียน สามารถทำงาน Part-time ได้ 20 ชม. /สัปดาห์ และช่วงฝึกงานทำงานได้สูงสุด 40 ชม./สัปดาห์ รวมรายได้กว่า 464,000 บาท/ปี (คำนวณจากค่าแรงขั้นต่ำของแคนาดา $ X 32 บาท)
 • ได้วุฒิอนุปริญญา
 • ได้รับทุนการศึกษา 5,000 เหรียญแคนาดา นักเรียนชำระค่าโครงการเพียง $7,000 จาก $12,000
 • เรียนรู้จากคนที่รู้จริง เรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามาเป็น Guest Lecture ทั้งจากบริษัท Porsche , Meecedes-Benz Canada, Four Season Hotel
 • ภาษาแน่น เรียนอังกฤษธุรกิจและได้ฝึกภาษาในสถานการณ์จริง
 • ได้ประสบการณ์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ก้าวสู่งานในฝันได้เร็วขึ้น
 • เริ่มเรียนได้ตลอดปี สะดวก เดินทางเมื่อพร้อม
 • เลือกยื่นผลสอบ IELTS Test Online(level 10) ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนต่ำหว่าที่กำหนดสามารถลงเรียนภาษาที่สถาบันเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการได้หลักสูตรการเรียนมุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อมในการทำงาน เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้ทฤษฎี ตัวอย่างหลักสูตรเช่น
 • การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
 • วัฒนธรรมการทำงานของชาวแคนาดา
 • ทักษะการให้บริการลูกค้า
 • การทำงานในภาคการบริการ/การโรงแรม
 • เทคนิคการขาย การทำการตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management)

เลือกลงเรียนได้ตามความพอใจ กับ 3 รูปแบบ

 1. Service Excellence for Business Diploma (วุฒิอนุปริญญา) 48 สัปดาห์
  เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ โดยเมื่อฝึกงานเสร็จจะมีการสรุปการเรียนรู้ระหว่างการฝึกงาน อีก 5 ชั่วโมง
 2. Service Essentials for Business Diploma(วุฒิอนุปริญญา) 40 สัปดาห์
  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20 สัปดาห์ โดยเมื่อฝึกงานเสร็จจะมีการสรุปการเรียนรู้ระหว่างการฝึกงาน อีก 5 ชั่วโมง
 3. Service Excellence for Business Certificate (วุฒิประกาศนียบัตร) 26 สัปดาห์
  เรียน 24 สัปดาห์ + ทำ Practicum Project 2 สัปดาห์ โดยไม่มีการฝึกงาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดและอยากเพิ่มเติมความรู้ด้านการทำงานเป็นหลัก
ILAC u0E15u0E31u0E27u0E2Du0E22u0E48u0E32u0E07u0E15u0E32u0E23u0E32u0E07

 


Program Fees (all prices in Canadian dollars)

ILAC Study and Work Program

Service Excellence for Business Diploma (48-Weeks)

Tuition

$12,000

Scholarship*(after completing term 1, 2 & 3 + 4 weeks of practicum)

$5,000

ค่าโครงการหลังจากหักทุนการศึกษา เหลือเพียง

$ 7,000

 

Service Excellence for Business Certificate (26-Weeks)

Tuition

$10,000

Scholarship

(after completion of 3 successful terms)

$3,600

ค่าโครงการหลังจากหักทุนการศึกษา เหลือเพียง

$6,400

 

Service Essentials for Business Diploma (40-Weeks)

Tuition

$10,400

Scholarship

(after completing 20 weeks + 2 weeks of practicum)

 $4,400 or $5,400

ค่าโครงการหลังจากหักทุนการศึกษา เหลือเพียง

$6,000 หรือ $ 5,000

 

Service Essentials for Business Certificate (28-Weeks)

Tuition

$7,000

Scholarship(after completing 14 weeks + 2 weeks of practicum)

$3,500

ค่าโครงการหลังจากหักทุนการศึกษา เหลือเพียง

$3,500    

*ราคานี้ไม่รวม Application fee $150 ,ค่าหนังสือ,ที่พัก,การเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 


สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TWEEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.