เป้าหมายเป็นจริง! เมื่อเรียนจบ และได้ทำงานในต่างประเทศตามที่ฝัน!!

น้องกิ๊ก ..จากน้องที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานบริการหรือการโรงแรมเลย แต่ทันทีที่เรียนจบ ...ก็ก้าวขึ้นตำแหน่ง Restaurant supervisor ที่โรงแรม Mariott โรงแรม 5 ดาว ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทันที

น้องกิ๊ก ได้ไปลงเรียนการโรงแรมที่สถาบัน HTMI ที่ประเทศ Switzerland 🇨🇭 แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมเลย แต่ถ้าอยากเพิ่มทักษะด้วยการปฏิบัติ พร้อมฝึกงานจนเก่ง และมีรายได้ระหว่างเรียน ต้องไม่พลาดที่จะนึกถึงประเทศนี้

“เมื่อเราพยายามและอดทน ไม่มีจุดหมายไหน ที่ทำไม่ได้”

 นางสาวกนกรัชต์ กาสาวพานิชย์  จบคอร์ส Postgraduate Diploma in International Hotl and Tourism Management สถาบัน The School of International Hotel and Tourism

Managementหลังจากจบคอร์สนี้แล้ว น้องกิ๊กได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอน อีก 1 ปี เรียกว่า management in trainning