หลักสูตรที่เปิดสอน

Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่ Singapore
 

France

เรียนภาษาฝรั่งเศสได้ที่เมืองดังนี้

 • Paris
 • La Rochelle
 • Amboise
 • Provence

สำหรับน้องๆ ที่อายุ 14+ หรือ เรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสสามารถเข้าร่วมโปรแกรม Summer ช่วงปิดเทอม เพื่อร่วมเรียนและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นานาชาติ

 

Switzerland

เรียนภาษาฝรั่งเศสที่เมือง Lausanne
 

Spain

เรียนภาษา Spanish ได้ที่เมืองดังนี้ - Barcelona - Valencia
 

Italy

เรียนภาษา Italian ได้ที่เมือง Florence เรียน Design and Fashion ภาคภาษาอังกฤษ ที่เมือง Rome, Milan, Venice ในสาขาต่างๆ ตามที่สนใจในหลักสูตรดังนี้ 

 • Summer Course ประมาณ 3-4 สัปดาห์
 • One Intensive Year Course ประมาณ 1 ปี - ปริญญาตรี ประมาณ 3 ปี   - ปริญญาโท 

  สาขาต่างๆ ที่สามารถเลือกเรียนได

 • Interior Design
 • Fashion Design
 • Advertising Art Direction
 • Industrial Design
 • Car Design
 • Fashion Marketing and Communication
 • Photography
 • Fashion Accessories and Shoe Design
 • Graphic Design เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงเรียนได้ในเมืองดังนี้

 • Rome
 • Milan
 • Venice
 

Germany

เรียนภาษา Germany ได้ที่เมือง Berlin
 

Austria

เรียนภาษา Austria ได้ที่เมือง Vienna
 

Russia

เรียนภาษา Russian ได้ในเมืองดังนี้

 • Moscow
 • St. Petersburg
 

Japan

เรียนภาษา Japanese ได้ในเมืองดังนี้

 • Kanazawa
 

China

เรียนภาษา Chinese ได้ในเมืองดังนี้

 • Beijing