ราชินี 2015

คณะโรงเรียนราชินี ณ.สถาบัน Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศ อังกฤษ วันที่ 4 April – 3 May 2015

จุฬา 2015

คณะ Chulalongkorn University, Unisearch จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อบจ. จังหวัดนนทบุรี ณ.สถาบัน Anglolang Academy of English College เมือง Scarborough ประเทศ อังกฤษ วันที่ 27 March – 19 April 2015

จิตรลดา 2015

คณะโรงเรียนจิตรลดา ณ. สถาบัน St Joseph's School เมือง Wellington ประเทศ นิวซีแลนด์ วันที่ 20 April – 17 May 2015