จุฬา 2013

คณะ Chulalongkorn University, Unisearch จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อบจ. จังหวัดนนทบุรี ณ.สถาบัน Anglolang Academy of English College เมือง Scarborough ประเทศ อังกฤษ วันที่ 29 March – 21 April 2013

จิตรลดา 2013

คณะโรงเรียนจิตรลดา ณ.สถาบัน Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศ อังกฤษ วันที่ 5 April – 5 May 2013

ราชินี 2013

คณะโรงเรียนราชินี ณ.สถาบัน Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศ อังกฤษ วันที่ 30 March – 30 April 2013

ISIS 2013

คณะนักเรียน ณ.สถาบัน ISIS Study centres เมือง Greenwich ประเทศ อังกฤษ วันที่ 6 April – 5 May 2013

La Rochelle

คณะนักเรียน ณ.สถาบัน Eurocentres เมือง La Rochelle ประเทศ ฝรั่งเศส วันที่ 15 April – 7 May 2013