คณะโรงเรียนจิตรลดา ณ. สถาบัน Oak and Elm Academy เมือง Bournemouth ประเทศ อังกฤษ วันที่ 8 April – 7 May 2016

 

คณะโรงเรียนราชินี ณ.สถาบัน Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศ อังกฤษ วันที่ 2 April – 1 May 2016

 

คณะโรงเรียนราชินีบน ณ.สถาบัน Cavendish School of English เมือง Bournemouth ประเทศ อังกฤษ วันที่ 3 April – 1 May 2016