ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 30 ปี พี่ๆ TWE ได้รวบรวมข้อมูลโดยสรุป เพื่อง่ายแก่การตัดสินใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่น้องๆสามารถเลือกเรียน รวมทั้งประเทศ และเมืองที่น่าไปศึกษาต่อได้ดังนี้คะ

รวมหลักสูตรน่าเรียน

1. High School (ระดับมัธยมศึกษา)
1.1. U.S. High School Exchange Programme โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนสู่สหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ปี ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐ และเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (สอบตั้งแต่เดือน ..เป็นต้นไป)
1.2. Foundation Programme สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษา และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จะต้องปรับพื้นทางด้านภาษาระยะเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีอีก 3 ปี ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์


2. Language Courses หลักสูตรเรียนภาษาสำหรับทุกระดับความรู้ ครอบครุมทุกวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเรียนเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมสอบ IELTS TOEFL GMAT เรียนปูพื้นฐานก่อนปริญญาโท หรือเรียนภาษาและเสริมทักษะเฉพาะด้านที่สนใจ ก็สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดปี ทุกสัปดาห์ กำหนดระยะเวลาเริ่ม-จบ เองได้
1.1. หลักสูตรภาษาต่างๆ สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา
1.2. หลักสูตรภาษาต่างๆ สำหรับน้องๆ ระดับมหาวิทยาลัย
1.3. หลักสูตรภาษาต่างๆ สำหรับคนทำงาน


3. Certificate & Diploma Study หลักสูตรประกาศนียบัตร / วิชาชีพชั้นสูง-อนุปริญญา หลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 3-12 เดือนในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น หลักสูตรการโรงแรมและการจัดการ หลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรถ่ายภาพยนตร์ หลักสูตรสำหรับครู หลักสูตรแฟชั่น และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


4. Undergraduate (หลักสูตรปริญญาตรี)


5. Graduate Diploma หลักสูตรประมาณ 1 ปี หลังจบปริญญาตรีเพื่อเสริมทักษะบางด้าน ในกรณีที่เรียนไม่ตรงสาขาเดิม และองการเสริมพื้นฐานในบางสาขา รวมทั้งด้านภาษา เรียกว่า Pre – Master


6. Postgraduate (หลักสูตรปริญญาโท เอก)

7. Occupational Study หลักสูตรสุดพิเศษ !!

สำหรับผู้ต้องการเรียนแบบเฉพาะเจาะจงในสาขาอาชีพที่ตนสนใจเท่านั้น อยากเป็นอะไร เลือกเรียนที่ต้องการ มีหลักสูตรตั้งแต่ใบประกาศนียบัตรจนกระทั่งระดับปริญญา ดังนี้
7.1 อยากเป็นศิลปิน
7
.2 อยากเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์
7
.3 อยากศึกษาเป็นพยาบาลในต่างประเทศ หรืออยากหาประสบการณ์ทำงานใน Health Care Industry
7.4
อยากศึกษาและทำงานการโรงแรม
7
.5 อยากเป็นนักดนตรี
7
.6 อยากเป็นนักธุรกิจ
7
.7 อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ไม่ว่าน้องๆ อยากเป็นอะไร เรามีหลักสูตรที่ช่วยตอบสนองความต้องการคะ

8. Exclusive Work and Travel USA โครงการแลกเปลี่ยนการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 4-5 เดือน ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครระดับอุดมศึกษาได้ไปทำงานประเภทธุรกิจบริการในหลากหลายสถานที่ ที่ทาง TWE คัดเลือกมาเป็นพิเศษ


9. Internship/ Training USA โครงการฝึกงานด้านวิชาชีพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 12-18เดือน ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา หรือหนุ่มสาวที่กำลังทำงาน ได้มีโอกาสใช้วิชาที่ศึกษามาประยุกต์เข้ากับการทำงานจริง เรียนรู้โครงสร้างระบบงานของชาวอเมริกัน พร้อมมีโอกาสฝึกภาษาแบบเป็นทางการในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี


10. Summer Courses สนุก+ได้ความรู้ + คุ้มค่า + คุ้มราคา ในช่วงปิดเทอม จะไปเดี่ยว หรือ กลุ่ม น้องๆเลือกได้คะน้องๆจะได้ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ ในการเรียนภาษาหรือวิชาต่างๆร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ทำกิจกรรม ทัวร์รอบเมือง พร้อมทั้งทัศนศึกษาไปยังสถานที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ เรามีให้เลือกคะ

 

onlineap2