ทุนการศึกษาCanada – America

esli

 

 

สถาบันภาษา ESLI ร่วมกับมหาวิทยาลัยชันนำในอเมริกาและแคนาดา มอบทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 $ ต่อปี

สำหรับศึกษาต่อใน 8 มหาวิทยาลัยพันธมิตรในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา สำหรับทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา
ทุนการศึกษานี้เปิดให้นักศึกษาไทยสมัครเข้าขอรับทุน เมื่อนักศึกษาสมัครเรียนกับสถาบัน English as a Second Language International (ESLI) และสอบผ่านใน ระดับ advanced level ของสถาบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
 

เงื่อนไขในการขอรับทุน

  • เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาESLI อย่างน้อย 1 Level
  • มีGPA ตรงตามเงื่อนไขในการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย(ดูตารางประกอบ)
  • ลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time
  • ทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่องดังนั้นนักเรียนจะต้องรักษาระดับของGPA ให้ได้ตามที่สถาบันกำหนด (ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3.00)
  • นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันESLI Level 3 สามารถสมัครเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบTOEFL
  • ในกรณีสมัครเรียนในสาขาที่ต้องใช้คะแนนอื่นๆประกอบเช่นGRE หรือ GMAT นักศึกษาสามารถส่งคะแนนสอบดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยในช่วงที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESLI ได้

 

 


 

ตารางรายละเอียดทุนแยกตามมหาวิทยาลัย

Canada

 

มหาวิทยาลัย

มูลค่าทุนตามระดับ GPAที่ได้ในขณะศึกษา

ค่าใช้จ่ายก่อนได้ทุน

ค่าใช้จ่ายหลังได้ทุน

เงื่อนไข

TRINITY WESTERN UNIVERSITY

ปริญญาตรีทุกคณะ

GPA 4.01 - 4.3 C$6,000

$7,380

$ 1,380

GPA 3.0 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0 ตลอดระยะเวลาการศึกษา

 

GPA 3.76 - 4.0 C$4,000

$7,380

$ 3,380

GPA 3.0 - 3.75 C$2,500

$7,380

$ 4,880

GPA 2.0 - 2.99 C$1,500

$7,380

$ 5,880

 


United States

มหาวิทยาลัย
มูลค่าทุนตามระดับ GPAที่ได้ในขณะศึกษา
ค่าใช้จ่ายก่อนได้ทุน
ค่าใช้จ่ายหลังได้ทุน
เงื่อนไข
ป ตรี
ส่วนลด $5,000 per semesterสำหรับ 8 semesters ยกเว้น Summer
$11,885
6,885
GPA 3.0 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0 ตลอดระยะเวลาการศึกษา สำหรับ ป.โทและ 2.5 สำหรับ ป.ตรี
 
ป. โท
ส่วนลด 30% ทั้งค่า tuition, room สำหรับ 4 terms ยกเว้น Summer
$6,270
4,389

McNeese State University

ทุนป.ตรี

In-state tuition 8 semesters

$4,889

$1,786

GPA 3.0 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0
ตลอดระยะเวลาการศึกษา สำหรับ .โทและ 2.5 สำหรับ .ตรี

 

ทุนป.โท

In-state tuition สำหรับ 4 semester

$4,826

$1,995

ป.ตรี Non-resident scholarship 8 semesters.
$7,020
4,212
GPA 2.5 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ป.โท non-resident scholarship 4 semesters
 
$7,902
4,739
In-state tuition สำหรับ 8 semester
$6,133
$2,808
GPA 2.75 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0 ตลอดระยะเวลาการศึกษา
In-state tuition สำหรับ 4 semester
$7,380
$2,183
non-resident scholarship 8 semester ยกเว้น Summer
$6,071
$2,771
ป.ตรี
ผู้สมัครมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 
ป.โท
GPA 3.0 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0 ตลอดระยะเวลาการศึกษา
มีผลสอบGRE หรือ GMAT ไม่ต่ำกว่า 50 %
non-resident scholarship 4 semester ยกเว้น Summer
 
$4,717
$2,182
ทุน ป. โท
non-resident scholarships 4 semesters
$9,550
$4,780
GPA 2.5 สำหรับการสมัคร เละเมื่อเข้าศึกษาต้องคงเกรดไว้ที่
3.0 ตลอดระยะเวลาการศึกษา

 

 


 

Morehead State University

best-colleges

Morehead State University (MSU) เป็นที่รู้จักทั่วประเทศจากการได้รับการจัดอันดับให้เป็น "America's Best Colleges" โดยนิตยสาร U.S.News & World Report ติดต่อกันถึง 6 ปีซ้อน MSU ยังได้รับการรับรองโดย the Southern Association of Colleges & Schools (SACS) ในแต่ละปีจึงมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากทั้งในและต่างประเทศ

Morehead State Universityเปิดสอนในปริญญาตรี 78 หลักสูตร 8 associate level degrees และ 12 preprofessional programs ใน 4 คณะหลักคือ -- Caudill College of Arts, Humanities, and Social Sciences, College of Business and Public Affairs, College of Education, and College of Science and Technology20 ภาควิชา และป.โทอีกกวา 50 สาขาวิชาที่หลากหลายและสร้างสรรค์ เช่น สาขา physician assistants(ปริญญาโท) , social workers and a cooperative (ปริญญาเอก) เป็นต้น

Texas A&M University-Corpus Christi

จินตนาการถึงการได้เรียนในสถานที่สวยงามล้อมรอบด้วยมหาสมุทรสีฟ้าครามและวิทยาเขตบนเกาะส่วนตัว จินตนาการถึงการเรียนใน Texas A&M-Corpus Christi มหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัว ล้อมรอบด้วยต้นปาล์มและอากาศดีตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับักศึกษาที่ชอบชีวิตกลางแจ้งและต้องการการศึกษาที่ดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในปี 1947และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของ Texas A&M University ซึ่งเป็นเครือข่ายการเรียนการสอนของ 9 มหาวิทยาลัย ในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้าเรียนต่อสูงกว่า 9,000 คน เปิดสอนในหลักสูตร .ตรี ,.โท และ .เอกใน ห้าภาควิชาหลักคือ : Business, Education, Liberal Arts, Nursing and Health Sciences and Science and Technology โดยมีสัดส่วนของผู้เรียน: ผู้สอน 1:19 คน

 

Trinity Western University Canada (TWU)

Trinity Western University ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 157- acre วิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง Langley, BC, Canada ห่างจากเมือง Vancouver ประมาณ 45 นาที เปิดสอนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทพร้อมทั้งให้บริการด้านที่พัก อาหาร ศูนย์สุขภาพ

จากการจัดอันดับในนิตยสาร The Globe and Mail's Canadian University Report มหาวิทยาลัยได้รับการจัดให้อยู่ในอับดับ 1 ในแคนาดา สำหรับ "Enriching Educational Experience," หรือ รางวัลมหาวิทยาลัยที่ให้ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ที่สุด โดยผลสำรวจจากนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบัน นอกจากนี้ TWU ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสถาบันที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดาที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปริญญาโทเข้าสู่โลกของการทำงานหลังจากเรียนจบ

ยกตัวอย่างสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ของ TWU School of Graduate Studies


 

Eastern University

ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 Eastern University ตั้งอยู่ในพื้นที่ 92-acre ชานเมือง Philadelphia, รัฐ Philadelphia ในบริเวณที่สงบสวยงามแห่งนี้แวดล้อมไปด้วยทะเลสาบสามแห่ง ทางเดินชมป่า และพื้นที่เขตอนุรักษ์ นักศึกษาสามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆได้โดยง่าย เช่น , New York City (2 ชั่วโมง), Baltimore, MD, and Washington, D.C (3 ชั่วโมง) เป็นต้น ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 4,000 คน ศึกษาอยู่ใน the School of Arts and Sciences, Templeton Honors College, Campolo College of Graduate and Professional Studies, Palmer Theological Seminary and Esperanza College โดยเน้นการเรียนการสอนและการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีสัดส่วนของ คณาจารย์และนักเรียนอยู่ที่ นักเรียน 15คน :อาจารย์ 1 คน มีสัดส่วนการได้รับทุนวิจัยอยู่ที่ 80 % และมีอัตราการจ้างงานสูงถึง 98% เปิดสอนใน 35 วิชาเอกและ 38 วิชาโท

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ยกตัวอย่างเช่น

Concentrations:

 

English as a Second Language
Multicultural Education

Master of Science in Health Services Management
Master of Arts in International Development
Master of Science in Nonprofit Management
Master of Arts in Organizational Leadership
Master of Arts in School Counseling
Master of Science in School Psychology


McNeese State University

McNeese ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ให้ความสนใจกับนักเรียนเป็รรายบุคคล จากการจัดลำดับโดย นิตยสาร Newsweek โดยมีมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆที่จัดอยู่ในอันดับร่วมกันเช่น Harvard และ Stanford Universities

McNeese State University เป็นหนึ่งในสมาชิกของระบบการสอนของ the University of Louisiana หนึ่งในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจำนวนแปดแห่ง และมีนักเรียนรวม 80,000 คน มีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนถึง 4,000 คน

. McNeese, นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียนในสาขาที่ตนสนใจจากจำนวน 75 สาขาวิชาที่สอนผ่านภาควิชาต่างๆเช่น the Colleges of Business, Education, the Division of General and Basic Studies, Liberal Arts, และสาขาวิชาที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ สาขา Engineering and Technology และสาขา Nursing and Science


 

 

 

University of Southern Indiana

The University of Southern Indiana เป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีในเรื่องของคุณภาพการสอน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒฺและมีผลงานด้านทุนและวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนมากมายเป็นเครื่องหมายรับรอง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรของตนอย่างต่อเนื่อง และยังออกแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยเฉพาะการเรียนในระดับปริญญาโทที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นำทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเปิดสอนในระดับปริญญาเอกสำหรับสาขาวิชาพยาบาล เพื่อตอบโจทย์การขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

นอกจากการเรียนทางด้านแพทย์ พยาบาลแล้ว The University of Southern Indiana ยังมีชื่อเสียงทางด้านการเรียนกรสอนด้านธุรกิจ โดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจและเป็นผู้ชำนาญการทางด้านการพัฒนาระบบธุรกิจ นักศึกษาสามารถฝึกงานและเรียนรู้งานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เพื่อเป็นการปูทางสู่โลกของการทำงานได้ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

 


 

West Texas A&M University

West Texas A&M University ตั้งอยูใน เมือง Canyon, รัฐ Texas ในเนื้อที่ 135 acre มีอาคารเรียนทั้งหมด 42 อาคาร เพื่อรองรับกับจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี นับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 1910 รวมระยะเวลา 100 ปี ปัจจุบัน West Texas A&M University เปิดสอนใน ระดับปริญญาตรี 60 สาขา ปริญญาโท 43 สาขา และปริญญาเอก 1 สาขา มีผู้สมัครเรียนประมาณ 7,550 คนต่อปี

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท (ตัวอย่าง)Western Kentucky University

Western Kentucky University ตั้งอยู่ที่ เมือง Bowling Green รัฐ Kentucky ในพื้นที่ 200 acre สำหรับวิทยาเขตหลักและ 785 acre ในส่วนของฟาร์มและศูนย์ศึกษาทางการเกษตร วิทยาเขตขึ้นชื่อในเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็น Barren River Valley และบรรยากาศของเมืองที่สวยงาม ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษาอย่างครบครัน

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท (ตัวอย่าง)

Master of Arts in Education (MAE)

Specialist in Education (EDS)
Master of Arts (MA)
Master of Science (MS)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TWE
 
onlineap2